Bunny Album - Chinese New Year

2002 CNY
恭喜發財
Kung Hei Fat Choy


虎女
Toto was born in the Year of Tiger


蛇仔
Polo was born in the Year of Snake

2005


又影相,很累唷


呵呵呵... 新年有利是O,好野!


(咬住手指o甘話:)唔知今年係咪木瓜丸呢?


Polo恭祝大家龍馬精神


Toto恭祝各位青春常駐


心想事成


恭喜發財


你頭髮亂o左,整靚d先喇...


恭喜恭喜

2006


Toto: 恭喜發財, 利是逗來!!! (留意Toto的右手已放在利是上)


Polo: 恭喜發財, 快灟琝痝, 好心急呀!


Coco: 利是? 乜蟀[?

2007 豬年

恭祝各位 珠圓「肉」潤